# Random Integer

Grammar — Random integer between min and max
FlagsNative | Function

Returns a random integer between the specified values (inclusive).

# Arguments

  • int — Min
  • int — Max

Returns — int

native int RandomInt(int min, int max);

Category: Math / Random

# Examples

# campaigns/liberty.sc2campaign

MapScript.galaxy

// L1280
RandomInt(1, 10)
// L1293
RandomInt(1, 10)
// L1358
RandomInt(1, lp_count)
// L1614
RandomInt(0, 1)
// L1737
RandomInt(1, 3)
// L1814
RandomInt(1, 4)
// L2277
RandomInt(1, 2)
// L3915
RandomInt(1, 10)
// L4926
RandomInt(1, 1)
// L4936
RandomInt(1, 3)
// L1272
RandomInt(1, 3)
// L1427
RandomInt(1, 5)
// L5987
RandomInt(1, 2)
// L5999
RandomInt(1, 2)
// L6011
RandomInt(1, 2)
// L2724
RandomInt(0, 3)
// L2730
RandomInt(0, 1)
// L2745
RandomInt(0, 1)
// L3680
RandomInt(1, 6)
// L3830
RandomInt(1, 5)
// L3966
RandomInt(1, 3)
// L2938
RandomInt(1, 6)
// L2959
RandomInt(1, 2)
// L3014
RandomInt(1, 7)
// L3038
RandomInt(1, 2)
// L3093
RandomInt(1, 6)
// L3114
RandomInt(1, 2)
// L6085
RandomInt(1, 2)
// L6105
RandomInt(1, 2)
// L6148
RandomInt(1, 4)
// L6152
RandomInt(1, 2)
// L699
RandomInt(1, 3)
// L835
RandomInt(1, 6)
// L2300
RandomInt(1, gv_trainList[lv_trainIndex].lv_lastCar)
// L2305
RandomInt(1, gv_trainList[lv_trainIndex].lv_lastCar)
// L2623
RandomInt(1, 4)
// L1282
RandomInt(1, 2)
// L1293
RandomInt(1, 2)
// L1304
RandomInt(1, 2)
// L1315
RandomInt(1, 2)
// L485
RandomInt(1, 3)
// L1444
RandomInt(1, 7)
// L1560
RandomInt(1, 7)
// L1690
RandomInt(1, 7)
// L1837
RandomInt(1, 2)
// L1896
RandomInt(1, 2)
// L3745
RandomInt(0, 1)
// L2417
RandomInt(1, 2)
// L2418
RandomInt(0, 2)
// L2955
RandomInt(1, 8)
// L2956
RandomInt(0, 2)
// L2973
RandomInt(1, 8)
// L3060
RandomInt(0, 2)
// L3062
RandomInt(0, 2)
// L3076
RandomInt(0, 2)
// L5936
RandomInt(1, 4)
// L5937
RandomInt(0, 2)
// L3276
RandomInt(1, 4)
// L3336
RandomInt(1, 4)
// L3396
RandomInt(1, 4)
// L2818
RandomInt(1, 5)
// L6372
RandomInt(lv_bGLocationIndex, gv_cantinaBGLocCount)
// L6384
RandomInt(lv_actorIndex, lv_alwaysActorCount)
// L6396
RandomInt(lv_actorIndex, lv_possibleActorCount)
// L7344
RandomInt(0, 7)
// L13500
RandomInt(1, 3)
// L20691
RandomInt(1, 6)
// L4062
RandomInt(1, 3)
// L4069
RandomInt(1, 2)
// L4134
RandomInt(1, 2)
// L1268
RandomInt(0, 3)
// L2417
RandomInt(1, 40)
// L2664
RandomInt(1, 32)
// L3481
RandomInt(1, 2)
// L2802
RandomInt(1, 3)
// L5575
RandomInt(1, 2)
// L1172
RandomInt(1, 5)
// L3019
RandomInt(0, 1)
// L4141
RandomInt(0, 7)
// L5097
RandomInt(0, 8)
// L5654
RandomInt(0, 1)
// L5714
RandomInt(0, 1)
// L5774
RandomInt(0, 1)
// L5834
RandomInt(0, 1)
// L5894
RandomInt(0, 1)
// L6809
RandomInt(1, 6)
// L6876
RandomInt(1, 2)
// L501
RandomInt(1, 5)
// L5756
RandomInt(4, 6)
// L11105
RandomInt(1, 2)
// L11121
RandomInt(1, 2)
// L11135
RandomInt(1, 2)
// L11156
RandomInt(1, 2)
// L421
RandomInt(1, 2)
// L1519
RandomInt(1, 3)
// L2846
RandomInt(1, 3)
// L3513
RandomInt(1, 2)
// L4217
RandomInt(1, 7)
// L4289
RandomInt(1, 7)
// L4313
RandomInt(1, 3)